Bộ Công Thương sẽ kiến nghị phương án bỏ hay giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Trending 1 week ago

Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều hành ngày mai 6/6/2024 Giá xăng dầu hôm nay ngày 6/6/2024: Dầu thế giới quay đầu tăng 1%, trong nước chiều nay dự báo giảm mạnh?

Giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến thế giới

Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian qua, Bộ Công Thương luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, thực hiện nhất quán, đúng quy định (trong việc tính toán, xác định, điều hành giá) tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; các Thông tư hướng dẫn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương sẽ chốt phương án bỏ hay giữ Quỹ bình ổn xăng dầu
Bộ Công Thương sẽ chốt phương án bỏ hay giữ Quỹ bình ổn xăng dầu

Kể từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới, cùng với các loại chi phí kinh doanh xăng dầu được cập nhật kịp thời, đã tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng đầy đủ nhu cầu cho thị trường nội địa.

Trong 5 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 23/5/2024), giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 21 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng Ron 95 có 12 lần tăng và 9 lần giảm, mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa có 10 lần tăng và 11 lần giảm.

Với việc thực hiện chu kỳ điều hành giá 7 ngày/lần như hiện nay mức biến động giá giữa hai lần điều chỉnh cơ bản không lớn, giá xăng dầu trong nước đã cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp đã chủ động tính toán được mức giá, lên kế hoạch nhập hàng theo phân giao tổng nguồn tối thiểu năm 2024 của Bộ Công Thương và kế hoạch đăng ký theo từng quý, nguồn cung xăng dầu cơ bản được đảm bảo.

Do đó tác động của điều chỉnh giá bán xăng dầu lên tình hình kinh tế – xã hội không lớn, rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh và sử dụng xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đối với Quỹ Bình ổn, Bộ sẽ theo dõi, đánh giá và kiến nghị việc tiếp tục giữ Quỹ Bình ổn hay không giữ Quỹ Bình ổn theo quy định của Luật Giá mới (2023) tại Tờ trình và Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2024.

Quý II/2024, nguồn cung về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

Năm 2024, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đã prohibition hành Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02/1/2024 triển khai Công điện số 1437/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, prohibition hành nhiều văn bản chỉ đạo các các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Tổng nguồn cung xăng dầu từ 2 nguồn nhập khẩu và sản xuất 4 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 7,888 triệu tấn (tương đương khoảng 9,938 triệu m3/tấn xăng dầu các loại); nhập khẩu chiếm 43,73%, sản xuất trong nước chiếm 56,27%.

Theo báo cáo, các thương nhân, nhập khẩu và mua xăng dầu trong nước 4 tháng đầu năm 2024 khoảng 9,2 triệu m3/tấn, đạt 32,35% tổng nguồn tối thiểu phân giao năm 2024. Tiêu thụ xăng dầu các loại 4 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 8,3 triệu m3/tấn. Tồn kho ước khoảng 1,8-1,9 triệu tấn/m3 xăng dầu các loại, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Dự báo, tổng nguồn cung xăng dầu từ hai nguồn sản xuất và nhập khẩu quý II/2024 ước khoảng 7,1 triệu tấn, tương đương khoảng 8,875 triệu m3/tấn xăng dầu các loại (trong đó: Petrolimex và PVOIL ước khoảng 4,035 triệu m3/tấn).

Theo báo cáo từ các thương nhân, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước ước thực hiện quý II/2024 khoảng 6,35 triệu m3/tấn xăng dầu các loại. Ước tiêu thụ quý II/2024 khoảng 6,3 triệu m3/tấn (bình quân khoảng 2,1 triệu m3/tấn/tháng). Tồn kho xăng dầu khoảng 1,7-1,8 triệu m3/tấn.

Quý II/2024, nguồn cung về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới; bám sát tình hình sản xuất của hai nhà máy, tình hình nhập khẩu xăng dầu của các thương nhân và tình hình tiêu thụ xăng dầu trong nước để có giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trong thời gian tới.

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-se-kien-nghi-phuong-an-bo-hay-giu-quy-binh-on-gia-xang-dau-324883.html

More
Source vietnam
vietnam