Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Trending 1 month ago

Trước đó, ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã prohibition hành Quyết định 1279/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 15/5/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tiến Thanh

Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Tiến Thanh nhận quyết định bổ nhiệm, chúc mừng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiện toàn nhân sự chủ chốt để bước vào chặng đường mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắc lại bề dày truyền thống, vai trò, đóng góp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với mỗi học sinh, mỗi nhà giáo, với ngành Giáo dục và đất nước.

Theo Bộ trưởng, mỗi học sinh, mỗi nhà giáo đi qua hoạt động giáo dục đều nhớ, đều biết đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bởi những ấn phẩm ở đây đã trở thành những sản phẩm hết sức quen thuộc và có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với giáo dục Việt Nam.

“Trong quá trình phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp cho nền giáo dục của nước nhà. Những năm gần đây, trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đổi mới, tiên phong trong đổi mới và đã có nhiều đóng góp, đặc biệt trong biên soạn, xuất bản sách giáo khoa phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Bộ trưởng nhận định.

Nhấn mạnh sự sâu sát của Bộ GDĐT, lãnh đạo Bộ trong thời gian qua với các hoạt động của Nhà xuất bản và sự nỗ lực vượt qua khó khăn với tinh thần đổi mới chính mình của mỗi cán bộ, nhân viên, Bộ trưởng đánh giá: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành được trách nhiệm với đất nước, với xã hội. Các bộ sách giáo khoa được xuất bản bảo đảm đúng tiến độ, số lượng và chất lượng ngày càng tốt hơn, đồng thời đã có những cố gắng trong giảm giá sách giáo khoa. Điều này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, nỗ lực, Bộ trưởng cũng nhìn nhận, truthful với kỳ vọng của đất nước, của ngành Giáo dục và của mỗi học sinh, giáo viên vẫn còn những việc khiến dư luận xã hội băn khoăn, trăn trở về sự phát triển và đóng góp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai.

Đứng trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bộ trưởng cho rằng, truthful với các tập đoàn kinh tế lớn, quy mô của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn nhỏ bé; opus xét về phương diện vị trí, vai trò, sự ảnh hưởng, tác động xã hội, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội đối với đơn vị lại vô cùng lớn. Do đó rất cần sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa từ nhân sự mới, từ đội ngũ cán bộ, nhân viên để tiếp tục đưa Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vào chặng đường mới với kỳ vọng mới.

Nhận định biên soạn sách giáo khoa đã đi được một chặng đường quan trọng, nhưng theo Bộ trưởng, chặng đường sắp tới không chỉ là câu chuyện sách giáo khoa. Nhà xuất bản cần có những đột phá, tiên phong trong chặng đường đổi mới sắp tới của ngành Giáo dục. Theo đó, không chỉ xuất bản sách giáo khoa, tư liệu tham khảo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần cung cấp các ấn phẩm khác phục vụ nghiên cứu, học thuật, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật… vừa nâng cao dân trí, vừa phục vụ mục tiêu phát triển con người một cách toàn diện, đúng như mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng hoa cảm ơn những nhân sự đã có đóng góp quan trọng cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giai đoạn vừa qua

“Hai từ “giáo dục” không chỉ là tên gọi mà còn phải là một tinh thần, một triết lý. Chúng ta không phải là một doanh nghiệp lớn có hoạt động kinh doanh sách giáo khoa, mà là một nhà xuất bản cần mô hình hoạt động của doanh nghiệp để hoàn thành trách nhiệm của giáo dục… Lúc này, tinh thần giáo dục phải là tinh thần lớn nhất của nhà xuất bản. Doanh nghiệp, kinh doanh, thu lợi là công cụ để chúng ta thực hiện trách nhiệm giáo dục với xã hội”.

Từ nhấn mạnh này, Bộ trưởng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần có những điều chỉnh về chiến lược, cơ cấu tổ chức bộ máy, mở rộng những phương diện cần mở rộng và thu hẹp hoạt động nhất khoát phải thu hẹp. Phải có sự cải tổ từ bên trong, phát huy truyền thống của Nhà xuất bản với đội ngũ chuyên gia, nhà biên tập hùng hậu để thực hiện tốt trách nhiệm với ngành, với đất nước.

Với tinh thần đó, Bộ trưởng mong muốn tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hết sức nỗ lực, cố gắng để vượt qua nhiều thách thức đang đặt ra, vận hành được Nhà xuất bản một cách tốt nhất. Bộ trưởng cũng mong tập thể prohibition lãnh đạo Nhà xuất bản cùng đoàn kết một lòng; thực sự nhận thấy tầm quan trọng, hệ trọng của sự đoàn kết.

Về phía Bộ GDĐT, Bộ trưởng cho biết: Lãnh đạo Bộ sẽ theo sát đơn vị hơn nữa, lãnh đạo một cách kịp thời, chặt chẽ hơn nữa và hỗ trợ để Nhà xuất bản hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tiến Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ

Chia sẻ sự vinh dự, trách nhiệm khi nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GDĐT, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, sẽ cùng tập thể cán bộ, biên tập viên, người lao động trong hệ thống Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bước tiếp hành trình mà những thế hệ đi trước đã khai mở.

Trong đó, với tư cách là một doanh nghiệp Nhà nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần tổ chức tốt công việc sản xuất – kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, cải thiện đời sống người lao động… Đồng thơi, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nghĩa vụ xã hội, đó là cung ứng đủ, kịp thời với giá thành rẻ nhất, chất lượng cao nhất các loại sách giáo dục nói chung và sách giáo khoa nói riêng.

More
Source vietnam
vietnam