Chỉ số an toàn hàng không Việt Nam cao hơn trung bình thế giới

Trending 1 week ago

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Ngày 7/6, Cục Hàng không Việt Nam thông báo về kết quả làm việc của Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil Aviation Organisation – ICAO) đã thực hiện đánh giá tổng thể năng lực đảm bản an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam diễn ra  từ ngày 15/5/2024 đến ngày 27/05/2024.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ do Đoàn Thanh sát an toàn hàng không của ICAO công bố, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt 77,1% (so với  kết quả đánh giá năm 2016 đã tăng 11,54%). Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) công tác đảm bảo an toàn cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á – Thái Bình Dương (65,31%) và mức trung bình của thế giới (68,81%).

Với kết quả này, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có kết quả đánh giá USOAP tốt nhất trong khu vực. Tuy nhiên, kết quả này chỉ là dự thảo prohibition đầu, kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi nghiên cứu chi tiết, kĩ càng hơn các bằng chứng do Việt nam cung cấp.

Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP tập trung đánh giá năng lực của mỗi quốc gia trong công tác đảm bảo an toàn hàng không thông qua Chỉ số thực hiện hiệu quả (EI – Effective Implementation), đánh giá xem quốc gia đó có triển khai đầy đủ các yếu tố trọng yếu (CE – Critical Element) của Hệ thống giám sát an toàn một cách hiệu quả thông qua việc thiết lập Hệ thống quy định pháp luật (từ tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành (SARP) của ICAO đến việc triển khai áp dụng, thực hiện hiệu quả trong quá trình cung cấp dịch vụ hàng không).

Chương trình USOAP lần này tập trung đánh giá vào các lĩnh vực: hệ thống pháp luật (LEG); cơ cấu tổ chức (ORG); cấp phép nhân sự (PEL); khai thác tàu bay (OPS); sự khả phi của tàu bay (AIR); điều tra tai nạn và sự cố (AIG); dịch vụ dẫn đường hàng không (ANS); sân bay và thiết bị hỗ trợ mặt đất (AGA).

Trong đó, lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay (AGA) được các Thanh sát viên ICAO đánh giá kết quả thực hiện dựa trên 143 câu hỏi theo bộ PQs USOAP – CMA năm 2020 của ICAO.

Những kết quả đạt được đã chứng minh những nỗ lực không ngừng của Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam. Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trong ngành hàng không tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an toàn hàng không, thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung chưa hoàn thiện trong đợt đánh giá vừa qua để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/kinh-te/chi-so-an-toan-hang-khong-viet-nam-cao-hon-trung-binh-the-gioi-666674.html

More
Source vietnam
vietnam