Đại hội Đại biểu các DTTS huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Trending 1 week ago
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính phát biểu chị đạo Đại hộiTrưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Toàn huyện M’đrắk có 13 đơn vị hành chính cấp xã, với 118 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 8 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào DTTS và 3 thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện M’đrắk đã vận dụng sáng tạo, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc. Nhờ đó, tình hình chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, khối Đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS có những chuyển biến tích cực.

Đến nay tỷ lệ đường tỉnh lộ được nhựa hóa, bê tông hóa 68,3%; đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; đường xã, liên xã 78,33%; đường nội thị 100%; các công trình thủy lợi cơ bản được kiên cố, hệ thống kênh mương dẫn được hoàn thiện; tổng số hộ được sử dụng điện đạt 99,64 % và đạt 100% thôn, buôn có điện; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,15%; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 86,5%; tỷ lệ buôn đồng bào DTTS tại chỗ có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng 100%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có hội trường 91,7%…

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hộiĐoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG 1719) được huyện quan tâm đầu tư. Giai đoạn 2022 – 2023, huyện được phân bổ tổng kinh phí triển khai chương trình là 181 tỷ đồng, để thực hiện các dự án. Tính đến 31/12/2023 đã giải ngân 70.099 triệu đồng, đạt 38,70% kế hoạch vốn được giao.

Hệ thống chính trị nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng luôn được các cấp các ngành thường xuyên quan tâm, củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên là người DTTS ngày càng tăng cả về số lượng và bảo đảm về chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, buôn tiếp tục được giữ vững ổn định chỉ đạo ngành chức năng thôn, buôn tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Với những thành tựu nổi bật trên, phát biểu tại Đại hội Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV Nguyễn Kính đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị huyện. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thành tích về công tác dân tộc đã đạt được trong thời gian qua.

 Các đại biểu tham dự đại hội Các đại biểu tham dự Đại hội

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tớicấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc; đồng bào các DTTS tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, huyện M’đrắk cần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Đại hội hiệp thương chọn cử 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện M’đrắk tặng Giấy khen cho 6 tập thể 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện M’đrắk lần thứ III.

Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Krông Ana lần thứ IV, năm 2024

Nguồn: https://baodantoc.vn/dai-hoi-dai-bieu-cac-dtts-huyen-mdrak-tinh-dak-lak-1717765771388.htm

More
Source vietnam
vietnam