Gia hạn rà soát lần thứ hai áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H

Trending 1 week ago

Tiếp nhận hồ sơ rà soát cuối kỳ chống bán phá giá thép hình chữ H Trung Quốc Duy trì biện pháp chống bán phá giá đối với thép hình chữ H từ Malaysia

Ngày 6/6, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương ra thông báo gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AR02.AD03).

Cụ thể, ngày 5 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương prohibition hành Quyết định số 3133/QĐ-BCT rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Gia hạn rà soát lần thứ hai áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H

Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, theo Cục Phòng vệ thương mại căn cứ quy định tại Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 05 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương đã prohibition hành Quyết định số 1356/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc thêm 3 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 5 tháng 9 năm 2024.

Cùng ngày, Cục Phòng vệ thương mại prohibition hành thông báo gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc (mã vụ việc: ER01.AD04)

Trước đó, ngày 23 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương đã prohibition hành Quyết định số 2751/QĐ-BCT điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo đó, nhằm đảm bảo việc rà soát được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, đánh giá đầy đủ thông tin mà các bên liên quan cung cấp, căn cứ Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương đã prohibition hành Quyết định số 1358/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung quốc (mã vụ việc: ER01.AD04) thêm 3 tháng, theo đó thời hạn kết thúc rà soát vụ việc là ngày 23 tháng 10 năm 2024.

Ngoài ra, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, Cục prohibition hành thông báo gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc ER01.AD05). Theo đó, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương prohibition hành Quyết định số 2537/QĐ-BCT điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ quy định tại Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 5 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương đã prohibition hành Quyết định số 1359/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc thêm 3 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 3 tháng 10 năm 2024.

Nguồn: https://congthuong.vn/gia-han-ra-soat-lan-thu-hai-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-thep-hinh-chu-h-324773.html

More
Source vietnam
vietnam