Lựa chọn các nội dung quan trọng để đào tạo nhân lực trình độ quốc tế cho TP Hồ Chí Minh

Trending 4 days ago

 Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng)

Ngày 11/6, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), giai đoạn 2022-2025. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM đồng chủ trì hội nghị 

Theo đồng chí Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP Hồ Chí Minh, việc triển khai chương trình hợp tác giữa UBND thành phố với ĐHQG-HCM đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trong đó, 7/18 nhiệm vụ và 1 nội dung được triển khai đúng tiến độ, 10/18 nhiệm vụ đang triển khai và cơ bản đã hoàn thiện dự thảo Đề án khoa học; 1/18 nhiệm vụ chưa cập nhật thông tin triển khai.

ĐHQG-HCM đã phối hợp với UBND TP xây dựng và triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của thành phố. Trong 2 năm qua, trường đã đào tạo 4.000 viên chức cho thành phố. Việc thúc đẩy hợp tác với UBND Thành phố triển khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở một số ngành nhằm tăng thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả chương trình. Nguồn lực này sẽ được tập trung cho vấn đề nâng cao kỹ năng ngoại ngữ bởi đây là một yêu cầu quan trọng với nhân lực trong hội nhập.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành Thành phố chọn một số nội dung quan trọng thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (đã nghiệm thu) thành kế hoạch để triển khai thực hiện ngay và sớm có kết quả cụ thể chứ không thể chỉ dừng ở kết quả đề án nghiên cứu khoa học như hiện nay. Trong đó một trong những nội dung có thể thực hiện ngay là đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ hay đào tạo cho cán bộ, công chức Thành phố.

Đánh giá chương trình hợp tác giữa UBND Thành phố và ĐHQG-HCM qua 2 năm thực hiện đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho rằng, truthful với tiềm năng, mong muốn và nhu cầu phát triển thì chưa đạt.

Để chương trình hợp tác có được kết quả tốt hơn, các đơn vị của hai bên cần xác định thêm một số nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể triển khai thời gian tới. Các đơn vị cần hợp tác chặt chẽ để xây dựng một kế hoạch chiến lược toàn diện về ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI trong các lĩnh vực của Thành phố. ĐHQG-HCM có thể tham gia góp ý, cập nhập chương trình AI của Thành phố; đào tạo nhân lực lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tham gia sâu vào nghiên cứu phát triển ứng dụng AI. Thành phố ưu tiên đẩy mạnh triển khai ứng dụng AI trong một số ngành như y tế, giáo dục, hành chính với yêu cầu đặt ra là phải sớm có sản phẩm ứng dụng thực tế.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố tiếp tục có những chương trình hợp tác phát triển năng lực khoa học công nghệ, vừa nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực của ĐHQG-HCM, nhất là khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, y sinh… vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/thoi-su/lua-chon-cac-noi-dung-quan-trong-de-dao-tao-nhan-luc-trinh-do-quoc-te-cho-tp-ho-chi-minh-667008.html

More
Source vietnam
vietnam