Ngành Tài chính Quân đội đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số

Trending 4 days ago

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng prohibition Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành tài chính quân đội.


 Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, Cục Tài chính đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp giúp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý tài chính quân đội, bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách. Công tác xét duyệt quyết toán ngân sách năm của các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, giảm thủ tục, linh hoạt về hình thức, bảo đảm chặt chẽ và đúng luật; thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được rút ngắn; hướng dẫn các đơn vị rút gọn thủ tục hành chính trong cấp phát, thanh toán kinh phí nhanh gọn, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Cục Tài chính đã tích cực triển khai, phát triển ứng dụng, phần mềm và xây dựng được kho cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành Tài chính Quân đội. Năm 2023, ngành Tài chính quân đội đã hoàn thành dự án “Xây dựng hệ thống thông tin lập, chấp hành và quyết toán ngân sách ngành tài chính” đưa vào tập huấn cho 16 lớp với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, nhân viên ngành tài chính và triển khai thống nhất tại hơn 2.200 đầu mối đơn vị trong toàn quân với 4 cơ sở dữ liệu dùng chung, gồm: Cơ sở dữ liệu quản lý tài chính-ngân sách; cơ sở dữ liệu kế toán dự toán; cơ sở dữ liệu bảng lương-phụ cấp; cơ sở dữ liệu vốn đầu tư. Ký số cá nhân cho 100% công văn đi (trừ văn bản mật); 100% cán bộ nghiệp vụ sử dụng phần mềm hệ thông tin chỉ đạo điều hành để trao đổi thông tin, xin ý kiến văn bản…


 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu ngành Tài chính Quân đội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Thượng tướng Lê Huy Vịnh chỉ đạo Cục Tài chính phát huy vai trò là đơn vị có nhiều nội dung tiên phong trong chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, tối ưu, quy trình hóa, công khai, minh bạch các quy trình nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành chính nội bộ; triệt để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngành tài chính quân đội với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ kết quả”; rà soát kế hoạch chuyển đổi số ngành tài chính quân đội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo từng năm và bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tiến trình, lộ trình chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/nganh-tai-chinh-quan-doi-day-nhanh-tien-do-chuyen-doi-so-667017.html

More
Source vietnam
vietnam