Nhất trí với định hướng giải trình, tiếp thu các vấn đề lớn của 2 dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Nghệ An, Đà Nẵng

Trending 4 weeks ago

Điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, 2 dự thảo Nghị quyết nêu trên đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua. Ủy prohibition Tài chính, Ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hai dự thảo Nghị quyết và có một số vấn đề lớn xin ý kiến Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho biết quan điểm về các vấn đề lớn mà Ủy prohibition Tài chính, Ngân sách xin ý kiến. Trong đó, có 4 vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo.

Cụ thể là mở rộng thêm phân quyền, quyết định biên chế cán bộ công chức, viên chức của TP Đà Nẵng cho HĐND Thành phố; bổ sung thêm cơ sở vật chất, kĩ thuật của các trường đại học, dạy nghề và các cơ sở vật chất, kĩ thuật của các bộ ngành Trung ương trên địa bàn thành phố là tài sản phục vụ cho sự nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; hỗ trợ kinh phí 5% trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Nhất trí với định hướng giải trình, tiếp thu các vấn đề lớn của 2 dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Nghệ An, Đà Nẵng ảnh 1

Các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết khi tiếp thu, giải trình, chỉnh lý như đề xuất của Ủy prohibition Tài chính, Ngân sách đã đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 này hay chưa?

Qua thảo luận, Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với định hướng giải trình, tiếp thu, định hướng các vấn đề lớn của 2 dự thảo Nghị quyết theo đề xuất của Ủy prohibition Tài chính, Ngân sách.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung liên quan đến các chính sách cho phép tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương giai đoạn 2026-2030 để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An; chính sách cho phép các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với huyện Nam Đàn và địa bàn miền Tây Nghệ An…

Nhất trí với định hướng giải trình, tiếp thu các vấn đề lớn của 2 dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Nghệ An, Đà Nẵng ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy prohibition Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu ý kiến.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến vào các nội dung như: về nợ của chính quyền địa phương; về đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo; về thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; về cho phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; về cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy prohibition Tài chính, Ngân sách phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, giải trình, tiếp thu các nội dung ý kiến của Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đáp ứng các yêu cầu đặt ra khi sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An và thành phố Đà Nẵng.

Đối với cơ chế đặc thù cho tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đánh giá tác động đối với việc mở rộng phạm vi được hỗ trợ để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyền sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho các địa bàn cụ thể thuộc tỉnh Nghệ An như Chính phủ đã đề xuất prohibition đầu.

Nhất trí với định hướng giải trình, tiếp thu các vấn đề lớn của 2 dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Nghệ An, Đà Nẵng ảnh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết thúc nội dung thảo luận.

Đối với cơ chế đặc thù cho TP Đà Nẵng, Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung đánh giá tác động đối với các chính sách mới bổ sung thêm truthful với Tờ trình prohibition đầu của Chính phủ như tăng mức dư nợ vay từ 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lên 80%; bổ sung thêm Trung tâm dữ liệu và danh mục ngành nghề dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, rà soát không quy định lại các nội dung đã quy định tại Điều 79 Luật Đất đai về thu hồi đất, đặc biệt là thí điểm thu hồi đất xây dựng Trung tâm logistics, chỉ quy định khi thực sự cần thiết và khác với các quy định của Luật Đất đai.

Về 4 nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo, liên quan mở rộng thêm phân quyền quyết định biên chế, cán bộ công chức, viên chức của TP Đà Nẵng cho HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vấn đề này chưa rõ, “chưa chín” nên không đề xuất và bàn về nội dung này.

Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung thêm cơ sở vật chất, kĩ thuật của các trường đại học, dạy nghề và các cơ sở vật chất, kĩ thuật của các bộ, ngành Trung ương trên địa bàn thành phố là tài sản phục vụ cho sự nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đa số ý kiến của Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu về việc miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới.

Về hỗ trợ kinh phí 5% trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cơ sở lý luận, thực tiễn ưu và nhược điểm từng loại ý kiến, tiếp thu ý kiến của Ủy prohibition Thường vụ Quốc hội để Quốc hội xem xét vấn đề này.

Nguồn: https://nhandan.vn/nhat-tri-voi-dinh-huong-giai-trinh-tiep-thu-cac-van-de-lon-cua-2-du-thao-nghi-quyet-ve-co-che-dac-thu-cho-nghe-an-da-nang-post813966.html

More
Source vietnam
vietnam