Quảng Ninh: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tiên Yên lần thứ IV, năm 2024

Trending 1 month ago
UBND huyện Tiên Yên đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024UBND huyện Tiên Yên đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024

Tiên Yên là huyện miền núi phía Đông của tỉnh Quảng Ninh với gần 53% dân số sinh sống. Trong giai đoạn 2019 – 2024, huyện đã xây dựng và hoàn thành 48 công trình trọng điểm với tổng kinh phí trên 615 tỷ đồng; 10/10 xã đã có cơ sở hạ tầng đáp ứng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao đến NTM kiểu mẫu; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng người DTTS ở các xã vùng cao; công trình nước cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các xã vùng cao của huyện, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các DTTS trên địa bàn…

Tính đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi huyện Tiên Yên đạt 73,8 triệu đồng/năm, tăng 1,47 lần truthful với năm 2020. Đến hết năm 2023 toàn huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương quy định, huyện cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023 và trở thành 1 trong 2 địa phương đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCCOP huyện Tiên YênCác đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCCOP huyện Tiên Yên

Giai đoạn 2024 – 2029, huyện Tiên Yên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo và mức hưởng thụ giữa vùng DTTS với các vùng còn lại; xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; tăng cường khối Đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Đại hội đã bầu chọn 36 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2024. Đại hội thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tiên Yên lần thứ IV, năm 2024.

Nhân dịp này, UBND huyện Tiên Yên đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024.

Đình Lập (Lạng Sơn): Tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV năm 2024

Nguồn: https://baodantoc.vn/quang-ninh-dai-hoi-dai-bieu-cac-dtts-huyen-tien-yen-lan-thu-iv-nam-2024-1718017775865.htm

More
Source vietnam
vietnam