Quốc hội bàn thảo quyết toán ngân sách, dự án luật về phòng chống mua bán người

Trending 1 month ago

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, hôm nay (7/6), Quốc hội sẽ tập trung bàn thảo về một số nội dung quan trọng liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; và dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi sáng, từ 8 giờ đến 9 giờ 40 phút, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước).

Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quãng thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này./.

(Vietnam+)

Nguồn:https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-ban-thao-quyet-toan-ngan-sach-du-an-luat-ve-phong-chong-mua-ban-nguoi-post957628.vnp

More
Source vietnam
vietnam