Quốc hội thảo luận việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Trending 1 month ago

Trong phiên làm việc hôm nay (7.6), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, trong đó có đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do.

More
Source vietnam
vietnam