Thành phố Vị Thanh (Hậu Giang): Củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trending 1 week ago

Cùng tham dự Đại hội còn có ông Trần Hoàng Triệu – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng prohibition Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện, Tp. Vị Thanh. Đặc biệt là sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.000 đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố về dự Đại hội. Đại hội có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 60 đại biểu khách mời tham dự Đại hội đại biểu các DTTS TP. Vị Thanh ( Hậu Giang) Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 60 đại biểu khách mời tham dự Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh (Hậu Giang)

Tp. Vị Thanh có tổng số dân 73.322 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 6,18% (4.535 người); người Hoa chiếm 4,72% (3.462 người), còn lại là dân tộc khác. Toàn Thành phố có 17 cơ sở thờ tự tôn giáo, 4 cơ sở tín ngưỡng, với 215 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 22.391 tín đồ các tôn giáo chiếm 21,35%, một số ít người DTTS sinh hoạt đạo Công giáo và Tin lành.

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh lần thứ III,  các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực và đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là ở những nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống; quan tâm hỗ trợ vốn, nhà ở, đất ở, tư liệu sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc… cho bà con DTTS ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Các Cháu thiếu nhi tặng hoa đến Đoàn chủ tịch Các Cháu thiếu nhi tặng hoa đến Đoàn chủ tịch

Công tác giảm nghèo luôn được lãnh đạo Thành phố quan tâm, thường xuyên tổ chức đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người dân; qua đối thoại, Thành phố đã trợ giúp kịp thời các hộ nghèo thông qua các chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng, hỗ trợ cây con giống, kỹ thuật phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền điện… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua hằng năm. 

Nếu như năm 2019 Thành phố có 188 hộ nghèo, 166 hộ cận nghèo thì đến nay còn 110 hộ hộ nghèo và 111 hộ cận nghèo. Năm 2019 có 3 phường, xã (2 ấp, 3 khu vực) đặc biệt khó khăn. Từ năm 2021 đến nay thành phố không còn phường, xã đặc biệt khó khăn; đời sống vật chất, tinh thần bà con đồng bào DTTS từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025, Thành phố được Trung ương, tỉnh đầu tư kinh phí thực hiện Chương trình trong 2 năm (2023 2024) là 3.360 triệu đồng, với 5 dự án ở vùng DTTS.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hộiÔng Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hâu Giang lần thứ IV, năm 2024 cho biết, Đại hội Đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh lần thứ IV năm 2024, đã tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các DTTS đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đây là sự kiện chính trị xã hội đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng các DTTS.

“Thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của đồng bào các DTTS Tp. Vị Thanh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong suốt thời gian qua”, ông Tuyên nhấn mạnh 

Ban tổ chức Đại hội trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Vị Thanh đến các cá nhân Ban Tổ chức Đại hội trao Giấy khen của Chủ tịch UBND Tp. Vị Thanh đến các cá nhân

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 – 2029, Phó Chủ tịch Thường trực đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân Tp. Vị Thanh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới; xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới….

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS. Giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng về tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, lễ hội của đồng bào các DTTS đúng quy định của pháp luật… Coi trọng việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nêu gương “Người tốt việc tốt”, điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc.

“Chủ động tận dụng hiệu quả nguồn lực và các nội dung chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025, cho mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS của Thành phố. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp về công tác dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh, nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS.

Các đại biểu được đề cử đi dự Đại hội cấp tỉnh ra mắt Đại hộiCác đại biểu được đề cử đi dự Đại hội cấp tỉnh ra mắt Đại hội

Đại hội đã xem xét và đề cử 40 đại biểu chính thức tham dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu Tp. Vị Thanh lần thứ IV năm 2024.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh lần thứ IV năm 2024 đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 7 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024.

Tỉnh Hậu Giang có 5 đơn vị đủ điều kiện tổ chức Đại hội gồm: Thành phố Vị Thanh, các huyện (Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành A và Vị Thủy ) và 3 đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch gồm: Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành. Thành phố Vị Thanh là đơn vị được Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024 chọn tổ chức điểm của tỉnh.

Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV: Tạo động lực, khí thế thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS

Nguồn: https://baodantoc.vn/thanh-pho-vi-thanh-hau-giang-cung-co-va-kien-toan-bo-may-lam-cong-tac-dan-toc-phu-hop-voi-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-1717744540330.htm

More
Source vietnam
vietnam