Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban

Trending 1 month ago

Tại Trụ sở chính (TSC) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa diễn ra lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra nội bộ.

Tham dự buổi lễ có: ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank; bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ Vietcombank; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Nhân sự, Khối Pháp chế và tuân thủ, các đại diện lãnh đạo Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan tại TSC, đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ.

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban<em>Ông Hồng Quang Thành viên HĐQT<em><em> <em><em>Giám đốc Khối Nhân sự<em><em> <em><em>ngoài cùng bên phải bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ ngoài cùng bên trái <em><em>trao quyết định bổ nhiệm<em><em> và tặng hoa chúc mừng<em><em> cho cá<em><em>c nhân sự được điều động và bổ nhiệm Ảnh VCB<em>

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kiên Hiếu – Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố các quyết định của Tổng Giám đốc về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 2185/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/5/2024, Tổng Giám đốc đã điều động và bổ nhiệm bà Bùi Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự.

Tại Quyết định số 2138/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/5/2024, Tổng Giám đốc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Tứ – Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm tra nội bộ.

Tại Quyết định số 1986/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/5/2024, Tổng Giám đốc điều động và bổ nhiệm ông Lê Trọng Dũng – Cán bộ Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm tra nội bộ. Các quyết định điều động và bổ nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 3/6/2024.

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban<em>Ông Hồng Quang<em><em> <em><em><em><em> Thành viên HĐQT<em><em> <em><em>Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank bên phải trao quyết định<em><em> điều động và bổ nhiệm <em><em>chức vụ Phó Trưởng prohibition Kiểm tra nội bộ Trụ sở chính cho ông Lê Trọng Dũng Ảnh VCB<em>
Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban<em>Ông Hồng Quang<em><em> <em><em><em><em> Thành viên HĐQT<em><em> <em><em>Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank<em><em> <em><em>bên phải trao quyết định<em><em> điều động và bổ nhiệm <em><em>chức vụ Phó <em><em>t<em><em>rưởng <em><em>B<em><em>an Tổ chức và Nhân sự TSC<em><em> <em><em>cho bà Bùi Bảo Ngọc Ảnh VCB<em>
Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban<em>Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ<em><em> <em><em>bên trái <em><em>trao<em><em> <em><em>q<em><em>uyết định <em><em>điều động và bổ nhiệm <em><em>chức vụ Phó <em><em>t<em><em>rưởng <em><em>B<em><em>an Kiểm tra nội bộ TSC<em><em> <em><em>cho <em><em>ông<em><em> Nguyễn Hải Tứ Ảnh VCB<em>

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các nhân sự được điều động và bổ nhiệm, ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank đã chúc mừng bà Bùi Bảo Ngọc, ông Nguyễn Hải Tứ và ông Lê Trọng Dũng đã được Ban lãnh đạo tin tưởng, tín nhiệm điều động và bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng tại TSC Vietcombank.

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank cho biết, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra nội bộ có vị trí, vai trò quan trọng với hoạt động của Vietcombank, thông qua việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình đã góp phần quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đưa Vietcombank trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực và trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất.

Công tác quản trị nguồn nhân lực và công tác quản trị rủi ro có vai trò “then chốt”, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Vietcombank, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của Vietcombank cả trước mắt và lâu dài. Do vậy, Ban lãnh đạo Vietcombank luôn dành sự quan tâm và cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra nội bộ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo của Ban.

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban<em>Ông Hồng Quang Thành viên HĐQT Giám đốc Khối Nhân sự phát biểu tại Lễ công bố <em><em>q<em><em>uyết định nhân sự tại <em><em>TSC Ảnh VCB<em>

Các nhân sự được điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là các cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và trên mỗi vị trí công tác đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Trên cương vị mới, trọng trách mới, ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự mong muốn và tin tưởng các nhân sự được điều động và bổ nhiệm không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, điều hành; tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng nắm bắt công việc và hỗ trợ có hiệu quả cho Trưởng đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, quan trọng vào sự lớn mạnh của Vietcombank.

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban<em>Ông Lê Trọng Dũng <em><em><em><em> T<em><em>ân Phó Trưởng prohibition Kiểm tra nội bộ TSC thay mặt cho các lãnh đạo mới được <em><em>điều động <em><em>bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ Ảnh VCB<em>

Đại diện cho các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trọng Dũng – tân Phó Trưởng prohibition Kiểm tra nội bộ TSC cho biết, được tin tưởng và giao nhiệm vụ mới, các nhân sự được điều động và bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự của cá nhân và cũng là trách nhiệm lớn trước Ban Lãnh đạo Vietcombank. Đồng thời cam kết sẽ luôn cố gắng hết mình, không ngừng học hỏi, rèn luyện, nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ mới, tu dưỡng cả về chuyên môn, cũng như đạo đức, phẩm chất chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Trọng Dũng cũng khẳng định sẽ phối hợp tốt với các đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Kiểm tra nội bộ, Ban Tổ chức và Nhân sự phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất trong tập thể từng đơn vị để bảo đảm các hoạt động của đơn vị mình đáp ứng được yêu cầu mới của thực tiễn hiện nay. 

Các nhân sự được điều động và bổ nhiệm rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Vietcombank, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ, sự hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng của các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, sự hợp tác tích cực của các Chi nhánh để có thể hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao khi ở vai trò mới.

Bạch Hạc

nguồn: https://daibieunhandan.vn/doanh-nghiep1/vietcombank-cong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-va-bo-nhiem-lanh-dao-cac-ban-i374701/

More
Source vietnam
vietnam